poniedziałek, grudnia 11, 2006

W siną dal


drogi i bezdroża Warszawy


tak wygląda początek grudnia, a właściwie to już prawie połowa


takie i im podobne ptaszki budzą mnie co rano

Połów 11 grudnia 2006.